ACV vergadering 10 januari 20:30uur

Beste carnavalsvierders,

Carnaval 2024 komt steeds verder in het vizier. We hopen dat iedereen mooie en gezellige feestdagen heeft gehad.

Om allen nieuwe en bestaande carnavalsactiviteiten de revue te laten passeren staat er weer een Algemene Carnavals Vergadering gepland. Langs deze weg willen we iedereen die carnaval een warm hart toedraagt uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn.

 

“Ge kentur nie-j-ommeene”

 

Graag willen we iedereen, die op welke manier dan ook een verbinding heeft met Stichting Carnaval Zevenbergen, uitnodigen om aanwezig te zijn op deze tweede Algemene Carnavals Vergadering (ACV) van dit seizoen.

De vergadering is op WOENSDAG 10 januari 2024 in Pub The Big Ben van BijVerhoeven. Aanvang 20:30 uur.

De agenda luidt als volgt :

1) Opening door de voorzitter.

2) Mededelingen:

  • Verenigingsnieuws (wat hebben de verenigingen en bouwclubs te melden)
  • Welke verenigingen en bouwclubs zijn er nog actief ?
  • Welke verenigingen en bouwclubs gaan actief deelnemen aan de openbare carnavalsactiviteiten ?
  • Activiteiten/jubilea e.d. van de verenigingen en bouwclubs.
  • Waar bouwen de bouwclubs ivm bezoek SCZ.

3) Verslag vergadering van 8 november 2023.

4) Activiteiten SCZ.

5) Nabranders

6) Sluiting.

    We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op de 8e als goede opwarming voor een kort, maar gezellig carnavalsseizoen