ACV vergadering 8 novmeber 20:30uur

Beste carnavalsvierders,

Krijgen jullie er al weer zin in? Wij van Stichting Carnaval Zevenbergen wel in ieder geval!! De voorbereidingen voor carnaval 2024 zijn alweer in volle gang. Maar om dit allemaal weer in goede banen te kunnen leiden willen we met jullie de dialoog aan gaan op de eerste ACV vergadering van dit seizoen.

Planning technisch kregen we het dit jaar niet eerder voor elkaar dan 8 november, maar we hopen jullie in groten getale te mogen verwelkomen!

Het motto dit jaar luidt:

Ge kentur nie-j-ommeene”

Graag willen we iedereen, die op welke manier dan ook een verbinding heeft met Stichting Carnaval Zevenbergen, uitnodigen om aanwezig te zijn op deze eerste Algemene Carnavals Vergadering (ACV) van dit nieuwe seizoen.

De eerste vergadering is op WOENSDAG 8 november 2023 in Pub The Big Ben van BijVerhoeven. Aanvang 20:30 uur.

De agenda luidt als volgt :

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen 

  – Verenigingsnieuws (wat hebben de verenigingen en bouwclubs te melden)
  – Welke verenigingen en bouwclubs zijn er nog actief ?
  – Welke verenigingen en bouwclubs gaan actief deelnemen aan de openbare  carnavalsactiviteiten ?
  – Activiteiten/jubilea e.d. van de verenigingen en bouwclubs.
  – Waar bouwen de bouwclubs ivm bezoek SCZ.

  1. Verslag vergadering van 19 maart 2023.
  2. 11-11 bal en liedjesfestival.
  3. Activiteiten SCZ.
  4. Nabranders
  5. Sluiting.


  We hopen jullie allemaal te mogen begroeten op de 8e als opwarmer richting 11-11!