‘Ofleveranciers van Stichting Carnaval Zevenbergen

Bedrijven die een langere periode belangeloos een bijdrage leveren aan de organisatie van het openbaar carnaval in Zevenbergen kunnen door de Ereraad benoemd worden tot ‘Ofleverancier. De bijdrage is overwegend niet financieel maar gaat vaak over spullen en materiaal die we mogen lenen, gebruiken of weggeven. De Ereraad heeft in 2014 voor het eerst besloten om dit te doen. Sinds die tijd zijn er pas 4 ‘Ofleveranciers aangesteld. Het is dus zeker geen predicaat dat je zomaar ontvangt. De bedrijven die ‘Ofleverancier worden krijgen van de Ereraad een oorkonde en een schildje dat zij op kunnen hangen.

Onze ‘Ofleveranciers zijn:

2014      Slijterij Nelis

2018      Access Equipment BV

2020      Hoogdalem Makelaardij

2024      R&R Grondwerken en Funderingstechnieken